Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą - część 4

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 4

To jest czwarta część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj

Opis obiektu hodowli i wytwórni kawioru.

Na obiekt składają się:

1.  Hale tuczu wyposażone w baseny hodowlane, mechaniczne sita bębnowe,
biologiczny system oczyszczania wody z generatorami ozonu, zgarniaczami powierzchniowymi, systemem natleniania ze stożkami natleniającymi.

Mikrosito podczas montażu.

2.  Wylęgarnia z podchowalnią narybku. Składa się z pomieszczenia wylęgarni z zestawem aparatów inkubacyjnych gdzie odbywa się wylęg larw jesiotra.

Zestaw słojów do inkubacji ikry.(źródło SDK)

Następnymi pomieszczeniami jest pomieszczenie podchowalni I i podchowalni II
z basenami o zróżnicowanej wielkości w zależności od fazy rozwojowej narybku. Podchowalnie (każda z osobna) wyposażone są w oddzielne systemy  utrzymywania warunków środowiskowych w obiegu zamkniętym z sitami mechanicznymi kolumnami filtracyjnymi i systemem napowietrzania.

3.      Wytwórnia kawioru z pomieszczeniem i wyposażeniem do przeprowadzania sztucznego tarła jesiotra, pomieszczeniami wytwarzania kawioru z pozyskanej ikry z urządzeniami do płukania, solenia i konserwowania w celu przetworzenia ikry na kawior o pożądanej przez rynek formie i rodzaju.
Oprócz narzędzi i wyposażenia samego działu przygotowania ikry gdzie podstawą jest ręczna obróbka w dalszej części wytwórni znajdują się precyzyjne urządzenia do obróbki termicznej, lina pakowania wyposażona w wagi do naważania produktu z dokładnością do 0,2g , detektor ciał obcych, podciśnieniowa maszyna do zamykania opakowań, sterylizatory do opakowań, maszyna do produkcji opakowań zbiorczych z zaklejarką kartonów,  lampy UV-C do ciągłej sterylizacji powietrza w obrębie każdego pomieszczenia.
Z uwagi na wysokie standardy zachowania sterylności pomieszczeń i sprzętu całość wyposażenia wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP