Oferta opracowania dokumentacji w AutoCad

Oferta opracowania dokumentacji w AutoCad

Ile może zdziałać profesjonalnie przygotowana dokumentacja nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Firma ForFish zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem/opracowaniem dokumentacji z każdej dziedziny techniki zgodnie z zasadami rysunku technicznego.

Na zlecenie wykonamy z materiałów zamawiającego (np. pliki graficzne, .pdf, dokumentacja papierowa) profesjonalne rysunki techniczne mogące służyć jako podstawa do publikacji, dokumentacja ofertowa czy materiał reklamowy.

Opracowanie gotowej dokumentacji polega na weryfikacji poprawności merytorycznej (z zakresu podstawowej działalności również od strony technologicznej) z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dla wszystkich obiektów przemysłowych.

Istotą opracowania, oprócz poprawy zauważonych błędów jest jak najlepsze opracowanie rysunków od strony graficznej.

Porządkujemy zawartość poprawiając walory wizualne, rozmieszczenie elementów składowych rysunków poprawiające czytelność, dobieramy indywidualnie, w zależności od szczegółowości, składowe rysunku, grubość linii, kolor, rozmiar i formę czcionki dla każdego rodzaju opisu itp.

Poniżej fragment rysunku przed i po wykonaniu opracowania.

Oferta opracowania dokumentacji w AutoCad

Poprawiono (przeprojektowano w uzgodnieniu z inwestorem) ewidentny błąd technologa projektującego ciągi technologiczne, polegający na umieszczeniu wjazdu dla cystern w kolizji z konstrukcją budynku, wyodrębniono wizualnie ciągi komunikacyjne co podniosło czytelność idei organizacji obiektu, przeprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii pomieszczenia biurowe urealniając wyposażenie z katalogu produkcji jednej z firm, zmieniono zastosowane linie, dodano zapomniane bramy i poprawiono rysunki całej stolarki w obiekcie oraz inne fragmenty rysunku.

Do każdego takiego zlecenia podchodzimy indywidualnie dobierając zakres i formę do oczekiwań zamawiającego.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP