Uzyskanie certyfikatu szkolenia „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury” przez Adama Helisa

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że nasz kolega, Adam Helis, niedawno ukończył intensywne szkolenie dotyczące technologii pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury. W dzisiejszych czasach dywersyfikacja produkcji w akwakulturze odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych i efektywnych systemów hodowlanych. Szkolenie „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury” było […]

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 2

To jest druga część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj W projekcie hodowla jesiotra będzie odbywać w basenach z obiegiem wody z podłączonym systemem filtracji i systemem natleniania. Uzasadnieniem zastosowania obiegu zamkniętego w hali dla hodowli jesiotra jest uniezależnienie procesu od warunków pogodowych i wpływu patogenów z wód otwartych na proces hodowli. Dzięki w pełni kontrolowanemu […]

Hodowla ryb w obiegach zamkniętych

W układach hodowli ryb w obiegach zamkniętych pod dachem, hodowla odbywa się w basenach. Z podłączonym obiegiem wody filtracją i z systemem natleniania. Uzasadnieniem zastosowania obiegu zamkniętego dla podchowu ryb jest uniezależnienie hodowli od warunków pogodowych i wpływu patogenów z wód otwartych na proces hodowli. Poprzez zastosowanie obiegu zamkniętego temperatura wody i stopień jej nasycenia […]
TOP