Hodowla jesiotra w kierunku kawioru o wydajności 2 300 kg kawioru rocznie

Hodowla jesiotra w kierunku kawioru o wydajności 2 300 kg kawioru rocznie

Proponowany obiekt to kompleks od wylęgarni i podchowalni przez hodowlę do wytwórni kawioru.

W tego rodzaju rozwiązaniu technologicznym logicznym wydaje się jeszcze umieszczenie przetwórni ryb pozwalającej zagospodarować samce z hodowli i sztuki ubite podczas ekstrahowania kawioru. A także przetwórnia zapewniałaby płynność przedsięwzięcia do czasu uzyskania przez samice jesiotra dojrzałości płciowej.

Preferowaną metodą otrzymywania ikry będzie metoda przyżyciowa jednak dla spełnienia wszystkich wymagań klientów możliwe będzie również pobieranie ikry tradycyjną metodą poprzez ubicie i rozcięcie powłok.

Obiekt składa się z betonowych basenów hodowlanych o kształcie wydłużonego sześciokąta i 12 basenów z laminatu poliestrowo-szklanego w części przygotowania do tarła pozasezonowego.

Hodowla po dojściu do dojrzałości płciowej samic jesiotra (dla bestera od 4 roku życia) będzie dla 10% stada będzie realizowany program stymulacji w celu uzyskania pozasezonowego tarła.

Taki system umożliwi na praktycznie ciągłą pracę wytwórni kawioru.

 

Dane charakterystyczne obiektu.

Powierzchnia zabudowy ……………………………………………………………………….2112 m2.

Powierzchnia lustra wody ……………………………………………………………………..565 m2

Moc zainstalowana ………………………………………………………………………………..42kW

Średnie zapotrzebowanie mocy………………………………………………………………25 kW

Dane eksploatacyjne obiektu.

Zagęszczenie w basenach hodowlanych …………………………………………………70 kg/m2

Maksymalny współczynnik wykorzystania paszy …………………………………….1,4 kg/kg m.c.

Roczne zużycie paszy……………………………………………………………………………….87 t

Roczny jednostkowy przyrost masy ………………………………………………………….1,4 – 2,3 kg/ szt.

Dzienne zapotrzebowanie wody……………………………………………………………… 65 m3 ( 0.75 l/s)

Roczne zużycie wody …………………………………………………………………………..…23 725 m3

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną…………………………………….220 000 kWh

Dojście do pełnej zdolności produkcyjnej 2000 kg kawioru ………………………9 lat.

Wartość rocznej produkcji przy dystrybucji b2b ………………………………………1,5 mln €

Koszt budowy w pełni wyposażonego obiektu

Koszt budowy obiektu………950 000 €

Wyposażenie………………… 870 000 €

Razem ………………….….1 820 000 €

 

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP