Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 4

To jest czwarta część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Opis obiektu hodowli i wytwórni kawioru. Na obiekt składają się: 1.  Hale tuczu wyposażone w baseny hodowlane, mechaniczne sita bębnowe, biologiczny system oczyszczania wody z generatorami ozonu, zgarniaczami powierzchniowymi, systemem natleniania ze stożkami natleniającymi. 2.  Wylęgarnia z podchowalnią narybku. Składa się z pomieszczenia wylęgarni z zestawem […]

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 3

To jest trzecia część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Dlaczego hodowla w obiegu zamkniętym? Oprócz wspomnianych podstawowych zalet takiego sposobu hodowli(niezależność od wpływu warunków atmosferycznych) istnieje jeszcze możliwość uzyskania kilku okresów tarła rocznie. Daje to niemal ciągły proces produkcji kawioru, a co za tym idzie spełniony jest podstawowy warunek dobrego wizerunku firmy na rynku – […]

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 2

To jest druga część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj W projekcie hodowla jesiotra będzie odbywać w basenach z obiegiem wody z podłączonym systemem filtracji i systemem natleniania. Uzasadnieniem zastosowania obiegu zamkniętego w hali dla hodowli jesiotra jest uniezależnienie procesu od warunków pogodowych i wpływu patogenów z wód otwartych na proces hodowli. Dzięki w pełni kontrolowanemu […]

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 1

Część 1 Wprowadzenie do projektu    Celem przedsięwzięcia jest produkcja i sprzedaż kawioru o doskonałej jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów. Dla tego przedsięwzięcia  udało się zgromadzić zespół posiadający wiedzę i doświadczenie, które gwarantuje, że produkt finalny będzie najwyższej jakości co pozwoli na osiągnięcie postawionych celów. Kawior jest dedykowany do zdefiniowanej grupy odbiorców o znanych preferencjach […]
TOP