Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą - część 1

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 1

Część 1

Wprowadzenie do projektu

   Celem przedsięwzięcia jest produkcja i sprzedaż kawioru o doskonałej jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów.
Dla tego przedsięwzięcia  udało się zgromadzić zespół posiadający wiedzę i doświadczenie, które gwarantuje, że produkt finalny będzie najwyższej jakości co pozwoli na osiągnięcie postawionych celów.
Kawior jest dedykowany do zdefiniowanej grupy odbiorców o znanych preferencjach w zakresie jakości i postrzegania marki na rynku, dlatego najważniejszym zadaniem w okresie dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej jest wykształcenie popytu na ten konkretny produkt.
   Posiadana wiedza i doświadczenie technologiczne pozwala na spełnienie tego warunku w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości produktu, właściwego opakowania i dystrybucji pozwalającej zbudować liczącą się na rynku markę.
   Produkcja może obejmować kawior bez konserwantów, z dodatkiem środków konserwujących, obrobiony termicznie lub bez obróbki cieplnej.
Koszt samego obiektu z wyposażeniem technologicznym i uzupełniającym(np. awaryjny agregat prądotwórczy, stacja prasowania stałych pozostałości po filtracji itp.) to  2 000 000 €.
Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej (dojrzałości płciowej stada samic)  wartość rocznej produkcji w zależności od klasy, jakości produktu i wypromowania marki będzie przekraczać wysokość zaangażowanych środków w budowę zakładu.
   Obecnie akwakultura pozostała jedynym legalnym źródłem otrzymywania ikry z ryb jesiotrowatych do produkcji kawioru.
Po wpisaniu ryb jesiotrowatych na czerwoną listę CITES gatunków zagrożonych wyginięciem objęte one zostały całkowitą ochroną na całym świecie.

 

Sytuacja na rynku produkcji kawioru.

   Na świecie nie są prowadzone odrębne statystyki produkcji czarnego kawioru z jesiotra żyjącego w stanie dzikim. Jednak na podstawie raportów CITES (Konwencja o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory) i statystyk publikowanych przez tę organizację można zorientować się o międzynarodowych obrotach handlowych ze względu na sposób produkcji i kraj pochodzenia.
   Ilość czarnego kawioru wyprodukowanego przez akwakulturę w 1998 roku oscylowała w okolicach 500 kg. Według danych z 2008 roku produkcja farm hodowlanych to już ok. 30-40 t rocznie podczas gdy w tym samym czasie produkcja kawioru spoza hodowli(dziki jesiotr) spadła do ok. 80 do 120 t (obecna produkcja z tego źródła to mniej niż 30 t rocznie).
Całkowita produkcja kawioru w 2012 wyniosła 142 458 kg z czego farmy wyprodukowały 133 199 kg.
Natomiast obecna produkcja światowa z akwakultury  zamyka się ilością ok. 180-200 t rocznie czarnego kawioru z jesiotra.
Tradycyjnym sposobem praktykowanym od wieków jest otrzymywanie ikry od samic jesiotra w okresie tarła po ich odłowieniu i ubiciu.

Pozyskanie ikry odbywa się po rozcięciu płatów jamy ciała. Biorąc pod uwagę długi czas do uzyskania dojrzałości płciowej ryb jesiotrowatych jest to metoda w której w sposób bezpowrotny tracona jest populacja dorosłych osobników w wieku 10 lat i starszych. W hodowlach nastawionych na produkcję kawioru stosowana jest powszechnie ta metoda i od niedawna druga, która wydaje się bardziej ekonomicznie uzasadniona.

Polega ona na ekstrahowaniu ikry metodą przyżyciową poprzez przeprowadzenie sztucznego ręcznego tarła. Wybór metody zależy od przygotowania technologicznego i doświadczenia albo od preferencji odbiorcy lub też od warunków uniemożliwiających tarło metodą przyżyciową(z uwagi na zrosty z poprzednich zabiegów ręcznego tarła wymaga dla uzyskania ikry ok. 5-10 % rocznie samic wymaga ubicia dla pozyskania ikry).
Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP