Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą - część 3

Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą – część 3

To jest trzecia część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj

Dlaczego hodowla w obiegu zamkniętym?

Oprócz wspomnianych podstawowych zalet takiego sposobu hodowli(niezależność od wpływu warunków atmosferycznych) istnieje jeszcze możliwość uzyskania kilku okresów tarła rocznie. Daje to niemal ciągły proces produkcji kawioru, a co za tym idzie spełniony jest podstawowy warunek dobrego wizerunku firmy na rynku – produkt dostępny przez okrągły rok i cały czas z maksymalnym okresem trwałości.
System hodowli w obiegu zamkniętym pozwala osiągnąć przyrosty masy ryb rzędu 70 kg z każdego m2 lustra wody rocznie,

Możliwe jest to poprzez:
• Zapewnienie rybom natlenionej wody w optymalnej temperaturze.
• Zapewnienie stałej cyrkulacji wody przez filtr biologiczny bez zastoin beztlenowych.
• Regularne usuwanie osadów i innych odpadów z basenów. W związku z tym przejrzystość jest zapewniona aż do dna.
Zagęszczenie ryb w basenie może dochodzić do 70 kg / m2 lustra wody przy hodowli w kierunku kawioru, jeśli natomiast inwestor podjąłby się produkcji jesiotra na mięso zagęszczenie można zwiększyć do 80 kg/m2 , wydajność w takich warunkach powinna  przekraczać nawet wspomniane wyżej 70 kg / m2 z lustra wody ( hodowla na mięso). Tempo wzrostu jesiotra w optymalnych warunkach (temperatura 22 C, ph 7-8, natlenienie)  kształtuje się od 1,4 kg do 2kg u niektórych osobników w ciągu roku.

Nie ma rozwiązań idealnych oprócz niewątpliwych zalet istnieją również pewne wady.

Zasada działania filtra mechanicznego (z materiałów firmy Veolia)
• Wyższy koszt poniesiony na inwestycje –  trzeba jasno stwierdzić, że porównywalna hodowla prowadzona bez konieczności inwestowania w pomieszczenia i proces recyrkulacji wody w obecnych warunkach korzystania ze środowiska ponosi niższe koszty (ale i niższą produkcję).
• Dodatkowy koszt energii na recyrkulację obiegu – pompy, podgrzewanie lub chłodzenie tak pomieszczeń jak i wody w obiegu, zasilanie dmuchaw, wytwornic ozonu.

Jednakże, to m.in. dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jesteśmy w stanie uzyskać najlepsze tempo wzrostu,  a przy zastosowaniu konkretnych technologii obniżyć rosnące koszty.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wyczerpująco odpowiemy na Twoje pytania!

TOP